Gå på arbejde med hjertesvigt

Gå på arbejde med hjertesvigt

For mange er det en psykisk belastning af få hjertesvigt. Mange hjertesvigtpatienter bruger i starten meget tid på hospitalsbesøg og behandlingskontrol og bekymrer sig om symptomer, om medicinen og om risikoen for at dø.

Trods dette, og især takket være medicinen, kan mange patienter dog vende tilbage og leve et godt liv. Det anslås, at ca. en tredjedel af patienterne fortsat er erhvervsaktive, når de udvikler hjertesvigt, og ca. halvdelen kan genoptage arbejde og socialt liv, men måske på et lidt lavere niveau end tidligere.
Halvdelen af alle hjertesvigtpatienter kan gå på arbejde igen
Mange har kræfter nok til at arbejde
Mange patienter, der ender med at være i NYHA-klasse I og II, vil kunne genoptage deres arbejde. Patienter, der bliver ved at have svære symptomer (NYHA-klasse III og IV), har enten ikke kræfter til at arbejde eller kan kun arbejde på deltid. 
Generelt skader erhvervsarbejde ikke dit hjerte, så længe du føler, at du har kræfter til det. Det gælder dog ikke hårdt og ensformigt muskelarbejde, som har vist sig at være særligt belastende for et svagt hjerte. Det kan ofte være hensigtsmæssigt for dig at gå på nedsat arbejdstid. Dit arbejde må ikke belaste dig fysisk eller psykisk.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål eller behov for gode råd kan du ringe til Hjertelinjen, hvor der bl.a. sidder professionelle rådgivere klar til at hjælpe dig.
 
Share by: