Dine rettigheder

Dine rettigheder

Mange spørgsmål melder sig, når du selv eller en pårørende bliver ramt af hjertesvigt. Spørgsmål om ventetider, frit sygehusvalg, rettigheder, arbejde og økonomi bliver pludselig relevante for dig.

Hjerteforeningen har udgivet et online opslagsværk, Patienthåndbogen, som kan guide dig og dine pårørende igennem de vigtigste emner i patientrettigheder.

Kontakt patientvejlederen
I alle regioner findes en patientvejleder, som kan give dig råd og vejledning i dit møde med sygehusvæsenet samt hjælpe med klagevejledning.

Få vejledning om job og økonomi
Din økonomiske eller arbejdsmæssige situation kan ændre sig midlertidigt eller permanent på grund af hjertesvigt. Det kan være spørgsmålsmål om sygedagpenge, eventuelt flexjob eller pension. Du kan kontakte din kommune og bede om at tale med din sagsbehandler. Undersøg også muligheden for at få udbetalt erstatning ved kritisk sygdom, eller om der kan være tegnet en forsikring gennem din arbejdsplads eller fagforening.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål eller behov for gode råd kan du ringe til Hjertelinjen, hvor der bl.a. sidder professionelle socialrådgivere klar til at hjælpe dig.

Share by: