Følelser

Følelser


Som patient kan det være en voldsom oplevelse, at få hjertesvigt ind på livet – både i fysisk og psykisk forstand. 

Måske oplever du følelser som bekymring, vrede, tristhed, usikkerhed, angst eller depression. Det er naturligt at du reagerer på den belastning, det er at leve et liv med hjertesvigt. Du kan opleve reaktioner ved, at du: 
  • Nemmere bliver rørt eller irriteret, er opfarende og at dit humør og overskud svinger
  • Bekymrer dig mere, end du plejer, og nemt bliver nervøs
  • Søvnbesvær
  • Koncentrationsbesvær 
  • Følsomhed over fx støj eller det at være sammen med mange mennesker
  • Får svært ved at tale om dine tanker eller bekymringer
Det tager tid at vænne sig til livet med hjertesvigt - at finde sig selv på ny. Hvordan du reagerer, afhænger selvfølgelig af, hvem du er.

Når angst bliver et problem
Angst eller frygt er en almindelig følelse, som kan hjælpe dig til at reagere på en bestemt situation. Når angsten varer ved ud over de situationer, hvor den har et formål - når vi ikke længere kan ryste den af os, eller den griber forstyrrende ind i vores hverdagsliv, så er den ikke længere hjælpsom, men et problem.

Mange hjertesvigtpatienter rammes af depression
Depression ses hos omkring hver fjerde hjertepatient i større eller mindre grad, men depression er ikke noget, du blot skal leve med. Depression kan og bør behandles. Hvilken type af behandling, der er bedst, er meget individuelt, men både medicinsk og psykoterapeutisk behandling har vist sig at kunne afhjælpe depression.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål kan du ringe til Hjertelinjen, hvor der bl.a. sidder professionelle psykologer klar til at hjælpe dig.

Services List

Vil du vide mere?
Download Hjerteforeningens minibog ”Livet med hjertesvigt”
Download minibogen
Share by: