Fremtiden med hjertesvigt

Fremtiden med hjertesvigt

Hjertesvigt har mange former. Det er meget forskelligt, hvor hårdt hjertesvigtpatienter rammes. Nogle lever i mange år med hjertesvigt uden de oplever det som en stor indgriben i deres hverdag. For andre kan diagnosen have store konsekvenser.

Hjertesvigt i tal
Man anslår at omkring 61.000 danskere lever med hjertesvigt og at der hvert år er yderligere ca. 10.500 danskere der diagnosticeres med lidelsen. Gennemsnitsalderen for dem, der rammes af hjertesvigt er 72 år for mænd og 78 år for kvinder.
I gennemsnit udvikler 20 % af befolkningen hjertesvigt på et tidspunkt i løbet af deres levetid.
Hjertesvigt er en meget alvorlig lidelse og statistikken viser, at næsten en ud af tre ikke lever et år efter, de har været indlagt med hjertesvigt første gang.

Den enkelte patients prognose
For den enkelte patient siger gennemsnitstal imidlertid ikke meget. Der er nemlig meget stor forskel på risikoen afhængigt af om du tager din medicin, din alder og om du har andre sygdomme. Det er ikke længere ualmindeligt, at man kan med den rette behandling kan fordoble levetiden i forhold til tidligere.

Udvikling af hjertesvigt hos den enkelte
Udviklingen af hjertesvigt fra patient til patient er forskellig og uforudsigelig. I mange tilfælde er symptomerne stabile i en længere periode (i de gode tilfælde i flere år), når du er medicineret, før de igen forværres. I andre tilfælde kan en forværring ske hurtigt, hvis du fx får ny hjertesygdom.
Share by: