Pårørende

Pårørende

Pårørende

Det er hårdt at være pårørende til en hjertesvigtpatient. Samtidig med at du skal støtte den syge, skal du huske at tage vare på dig selv.

Livet med hjerte-kar-sygdomme i familien opleves tit forskelligt af hjerte-kar-patienten og de pårørende. Det er den syge, der er i centrum og omgivelserne forventer, at pårørende altid er i stand til at yde den nødvendige hjælp og støtte. 

Det er ikke nødvendigvis let, og det afhænger af, om I er gode til at kommunikere med og støtte hinanden. 
Hør Hannes historie
Share by: